03 Dec 2017 - 1. Newton’s Method - Allow The Tiger To Catch You & Catch The Tiger 2. Einstein’s Method - Chase The Tiger Until It Becomes Tired And Then
03 Dec 2017 - Daaru Ki Vajah Se Barbaad Hue Sharabi Ne Kasam Khayi Ki Aaj Ke Baad Kabhi Sharaab Nahi Piyunga Ye Kah Ke Sharaabi Apne Ghar Se Daaru Ki Khaali Bott